in Radio

Radio Rahavard Razagh Hassani

Additional Info

بعد از چهار سال همکاری  با رادیو پژواک, رادیوی دولتی و سراسری ایرانیان سوئد, با مشورت دوستان نزدیکم اقدام به تاسیس رادیو ره آورد (در سال 2009) تحت نام انجمن هنری فرهنگی ایران نو نمودیم که در راه اندازی این رادیو واقعاً خود را مدیون دوستان رسانه ای و دوستان نزدیک غیر رسانه ایم میدانم.

 

آن گروه  از دوستانم می دانند که چه در ایران و چه در غربت زندگی من و خانواده ام همیشه از طریق کار کردن در مطبوعات ویا در رادیو بوده است  ( به غیر از چند سال اولی که وارد سوئد شدیم) پس اینها نشان می دهد که من همیشه جزء خانواده رسانه ای ایران بوده ام به صورت مختصر می نویسم که در خبرگزاری پارس , رادیو ایران( راه شب) و روزنامه های صبح امروز و رستاخیز و بامداد به کار روزنامه نگاری اشتغال داشته ام و اکنون نیز که ازجوانی رد شده ام و به میانسالی رسیده ام با داشتن این رادیو یعنی را آورد  همچنان به فعالیت رسانه ای خود ادامه می دهم تا ببینیم که چه پیش خواهد آمد. اما لازم به ذکر است که این رادیو به جز اطلاع رسانی در همه زمینه ها به هیچ گروه , حزب و یا سازمان سیاسی , مذهبی و اجتماعی وابسته نمی باشد و تنها درفکر خدمت به ایران و ایرانی می باشد.

عبدالرزاق حسنی

مدیر مسئول و تهیه کننده رادیو رهاورد

وب سایت : رادیو رهاورد

 

 

Om MNF

  • Mångkulturella Närradio- och Tv-föreningen i Göteborg är ett initiativ med syftet att skapa en mångkulturell informations- och mediekanal i Göteborg.

Studiefrämjandet

Kontakta MNF

vassgatan3D 41502 Göteborg
+46 31 24 9500 +46 31 24 9501
Fax: +46 31 24 9502
mnf.nu/