Om MNF

Mångkulturella Närradio- och Tv-föreningen i Göteborg är ett initiativ med syftet att skapa en mångkulturell informations- och mediekanal i Göteborg.
Mångkulturella Närradio & Tv föreningen i Göteborg, med beteckning "Mångkulturella informationskanalen i Göteborg", sätter fokus på aktuella samhällsfrågor i samarbete med myndigheter, förvaltningar, organisationer, stadsdelsnämnder.

Genom detta vill Mångkulturella Närradio & Tv föreningen utgöra länken mellan det svenska samhället och de grupper av utlandsfödda som i dagsläget står utanför det svenska samhällslivet, utbildningsväsendet och den svenska arbetsmarknaden.

Den kulturella, språkliga och erfarenhetsmässiga mångfald som Mångkulturella Närradio & Tv föreningen besitter, resulterar i att aktuell samhällsdebatt och samhällsinformation når de största minoritetsgrupperna på svenska och deras respektive språk (arabiska, persiska, bosniska, kurdiska, turkiska, somaliska).

 

Kontakta Oss

Kontakta oss gärna för förslag eller idé. Som en stor familj i MNF är publiken den viktiga delen,

Telefon:

+46-31-249500
+46-31-249501
+46-31-249502

styrelsen@mnf.nu

Styrelse

Razagh Hassani Ordförande
Nahid Zandjanchi Kassör
Reza Rahimi Vice Ordförande/Sekreterare
Behrouz Assadi Styrelseledamot
Karim N.Savalan Styrelseledamot
Said Oveissi Revisor

MNF
Org.nummer : 802415-1204
Plus Giro: 291658-3